Om administrator

Denne side administreres af PANs Ungdomsudvalg med Henrik Dagsberg som ansvarlig for indholdet og tekstforfatter, hvor intet andet er anført.

Henrik DagsbergHenrik Dagsberg har løbet o-løb siden 1975:
2010 – : OK PAN
1994 – 2009: Horsens OK
1975 – 1993: OK SNAB, Vejle

… og har i perioden 1997-2011 været engageret på det politiske plan:
2010
– 2011
: Formand for Nordkredsens Børne- og ungdomsudvalg.
2008 – 2010: Træner på Sportcollege Horsens og Eliteidrætsklasserne på Langmarkskolen i orientering.
2006 – 2009: Medlem af Breddeidrætsudvalget i Danmarks Idræts Forbund (DIF) og formand for børnegruppen under dette udvalg.
2005 – 2009: Ungdomsudvalgsformand i Horsens OK.
1998 – 2005: Formand for DOF’s Børn- og UngeUdvalg og i hovedbestyrelsen i DOF.
1997 – 1999: Medlem af og i en periode formand for Nordkredsens Ungdomsudvalg.

Endvidere har undertegnede taget initiativ til/startet:

Denne ungdomsside – samt en tilsvarende for Horsens OKs ungdomsafdeling: www.dagsberg.eu/hok
NightChamp, en serie af natløb i november/februar måneder
Klubmesterskab i natløb i Horsens OK
Børnekursus for 7-13 årige i januar med løb, natløb og socialt samvær
Bymesterskaberne i orienteringsløb for skolerne i Horsens Kommune
Frugtordning efter træningerne i Horsens OK – gratis frugt til løberne lige efter ungdomstræningen
Mailingliste over ungdomsløberne og udsendelse af reminder før alle ungdomstræninger i Horsens OK
Ungdomsklubture til større arrangementer på Sjælland: SM, diverse DM’er og SpringCup
Koordinering af indkøb af pandelamper, brikker og løbetøj i Horsens OK
Design af t-shirts til ungdomsløberne
Uddannelse af ungdomstrænere og -instruktører i Horsens OK
Ansøgning for Horsens OK til ATK-projektet under DOF

Har skrevet om en række forskellige, relevante emner inden for o-sporten:

Vejledning i skygning af børn
Hvordan laves forskellige typer af børnebaner?
Banelægning for ungdomsløberne
Vejledning for Kreds Ungdoms Matchen (KUM)
Vejledning i O-service
Brochure for ungdomsarbejdet i Horsens OK
“15 gode råd til ungdomsløberne”
Instruktion for forældre – med visitkort

Skriv et svar